شرکت TBT  چین یکی از شرکتهای بین المللی است که در حوزه تولید ماشین الات ابزار دقیق و اندازه گیری در بسیاری از صنایع ازجمله صنعت سرامیک فعال است . جنوب شرقی آسیا ، جنوب آفریقا ، استرالیا ، ایران ، مصر ، اسپانیا و نیوزلند بخشی از بازارجهانی این شرکت هستند . تامین بهنگام درخواستها و خدمات وسیع و کاربردی پس از فروش از نقاط متمایز کارکردی این شرکت است .این شرکت به این جمله باور دارد:

 Please Believe Us And Your Choice, We Do Better Than What We Promise!!

 

 

  Designed by Golmohammadi.milad@ymail.com  - کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرپی سامانه می باشد

  Designed by Golmohammadi.milad@ymail.com  - کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرپی سامانه می باشد