شرکت اسپانیایی ERRECE  از شرکتهای شهیر و دارای قدمت در صنعت سرامیک دنیاست . هر چند که حضور موثرو انعطاف این شرکت در عرصه های مختلف علوم رباتیک و AUTOMATION در صنایع مختلف اثبات شده است ، اما اوج شهرت آن به تولید خطوط سورت و بسته بندی بازمیگردد .

 

  Designed by Golmohammadi.milad@ymail.com  - کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرپی سامانه می باشد

  Designed by Golmohammadi.milad@ymail.com  - کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرپی سامانه می باشد